Galeria KALLUKA Galeria KALLUKA
Galeria KALLUKA off line Galeria KALLUKA Galeria KALLUKA +48 506 158 135 Galeria KALLUKA
Galleria Kalluka
»
Regulamin oraz Polityka prywatności (RODO)

Regulamin oraz Polityka prywatności (RODO)Regulamin


Informacje ogólne

Sklep internetowy GALERIA KALLUKA działający pod adresem www.kalluka.pl, prowadzony jest przez: GALERIA KALLUKA Joanna Małkiewicz z siedzibą w Obornikach Śląskich (55-120) przy ulicy Polnej 22, zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich pod numerem ewidencji działalności gospodarczej:009832, NIP 915-151-08-73, Regon 021196900.

Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.       Sklep internetowy GALERIA KALLUKA, zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na witrynie internetowej www.kalluka.pl zwanej dalej stroną.

2.       Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.kalluka.pl.

3.       Wszystkie produkty oferowane w sklepie GALERIA KALLUKA są oryginalne, fabrycznie nowe, wolne zarówno od wad fizycznych jak i prawnych.

4.       Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę  przez cały rok. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. W przypadku jakichkolwiek ograniczeń, odpowiednio wcześniej zostanie zamieszczona informacja na ten temat na stronie ze wskazaniem jak długo ograniczenie będzie obowiązywać

5.       Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6.       Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie sklepu internetowego  GALERIA KALLUKA. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest niezbędne do potwierdzenia przyjęcia i potwierdzenia realizacji zamówienia. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych, nie będą realizowane. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną lub telefonicznie.

7.     W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

8.       Realizacja zamówienia następuje, w zależności od formy płatności: przelew na konto - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie GALERIA  KALLUKA, przelew online - po otrzymaniu potwierdzenia poprawnej autoryzacji z systemu płatności.pl, płatność za pobraniem – w momencie potwierdzenia zamówienia przez Klienta.

9.     Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

10.    Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS. Koszt wysyłki zamówień na kwotę poniżej 300 zł pokrywa Klient, gdy suma zamówienia przekracza 300,- zł towar na terenie kraju wysyłany jest bezpłatnie. Koszty przesyłki określone zostały w dziale „Koszty dostawy” na stronie internetowej sklepu.

11.    W przypadku złożenia zamówienia na kwotę przekraczającą 1000,- zł PLN Sklep GALERIA KALLUKA zastrzega sobie możliwość ograniczenia sposobu płatności do płatności online lub przelewem lub zażądania zaliczki.

12.    Do każdego zamówienia wystawiony zostaje paragon fiskalny, na życzenie Kupującego może być wystawiana Faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

13.    Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

14.    Klient ma możliwość zapisania się na Newsletter sklepu internetowego GALERIA KALLUKA. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymania. Zaprenumerowanie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego GALERIA KALLUKA. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

15.    Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie GALERIA KALLUKA oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. 

16.    Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

Ceny towarów

1.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.    Wszystkie ceny produktów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.

 

Czas realizacji zamówień

1.       Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru na magazynie sklepu. Informacja o dostępności podana jest na karcie każdego produktu w sklepie internetowym GALERIA KALLUKA.

2.       Czas realizacji zamówienia jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu na adres kupującego, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze oraz dostępność towaru na magazynie sklepu.

3.       Zamówiony towar będzie dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Standard

4.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

Formy płatności

1.       Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 - przelewem bankowym na konto sklepu podanym w e-mailu potwierdzającym zamówienie. Dane do przelewu: Galeria KALLUKA Joanna Małkiewicz, ul. Polna 22 55-120 Oborniki Śląskie nazwa banku: BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, nr konta: 69 1140 2004 0000 3902 6747 8993. W przelewie należy wpisać dane Kupującego oraz numer zamówienia.

 - za pobraniem (płatność przy odbiorze) - należność pobiera kurier.

 - bezpieczne płatności online - wybierając tą opcję istnieje możliwość zarówno płatności kartą jak i przelewem z jednego z banków internetowych, w którym Klient posiada rachunek. Cały proces płatności odbywa się z pominięciem naszego sklepu. Cały proces odbywa się pomiędzy komputerem Klienta a serwisem PayU

 

Warunki reklamacji

1.       Wszystkie oferowane produkty w sklepi internetowym GALERIA KALLUKA objęte są gwarancją ich producenta.

 2.       W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację prosimy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr  zamówienia, nr faktury VAT lub paragonu oraz opisać przedmiot reklamacji.

3.     W sytuacji gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia prosimy o spisanie protokołu szkody, nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczny kontakt ze Sklepem.  W przypadku dostawy firmą kurierską Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek za pobraniem. Nie spisanie protokołu nie oznacza wygaśnięcia prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji), protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. 

4.       Do odsyłanego, reklamowanego towaru (adres: Galeria KALLUKA Joanna Małkiewicz  ul. Polna 22 55-120 Oborniki Śląskie) należy dołączyć pismo określające, że jest to reklamacja. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego towaru. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi  sklep GALERIA KALLUKA.

 

Zwroty

1.       Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie  na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

2.      W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych towarów w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Sklep nie przyjmuje zwrotnych przesyłek za pobraniem.

3.     Należność, czyli koszt towaru oraz koszty dostawy do Klienta (w przypadku gdy były poniesione) Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Koszty przesyłki zwrotnej nie podlegają zwrotowi.

 FORMULARZ ZWROTU TOWARU

Postanowienia końcowe

1.       Towary prezentowane na stronach sklepu kalluka.pl nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). dla umów zawartych przed 25.12.2014 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827ze zm.) - dla umów zawartych po 25.12.2014 oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 


Polityka prywatności utworzona zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

§.1 Postanowienia Ogólne

1.  Administratorem danych jest Joanna Małkiewicz prowadząca działalność pod nazwą Galeria Kalluka z siedzibą w Obornikach Śląskich ul. Polna 22, zarejestrowaną w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich pod numerem ewidencji działalności gospodarczej:009832, NIP 915-151-08-73, Regon 021196900. Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór danych o nazwie NEWSLETTER, który znajduje się w księdze nr 104560. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2.  Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.  Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

4.  Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

1.  Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą), jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.

2.  Dane osobowe przetwarzane są: zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do zrealizowania zamówienia w sklepie internetowym www.kalluka.pl

3.  Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4.  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym pod adresem www.kalluka.pl  jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kalluka.pl

5.  Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy w celu realizacji zamowienia złożonego w sklepie internetowym www.kalluka.pl.

6.  Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danyc

7.  Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 

Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie przez Sklep jego adresu e-mail wyłącznie do Grupa Allegro Sp. z o.o. w Poznaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep http://www.kalluka.pl oraz przez Grupa Allegro sp. z o.o. danych takich jak adres e-mail  wyłącznie w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie GALERIA KALLUKA www.kalluka.pl. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych takich jak imię, nazwisko oraz adres przez Sklep wyłącznie w celu zawarcia umowy sprzedaży. .

Niektóre składowe sklepu Galeria Kalluka mogą wykorzystywać cookies  - małe pliki tekstowe wysyłane do komputera klienta identyfikujące go w sposób niezbędny do uproszczenia lub cofnięcia danej operacji. Pliki te nigdy nie są wykorzystywane przez Galerię Kalluka do gromadzenia poufnych danych a w większości przypadków służą do identyfikacji powracającego na nasze strony klienta oraz do zbierania danych statystycznych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby firmy i nieudostępnianych osobom trzecim pod żadnym pozorem.

Mając dostęp do Internetu można skorzystać z serwisów pozwalających na wyłączenie cookies, istnieje jednak ryzyko, że spowoduje to pewne utrudnienia w składaniu zamówień - więcej w Polityka cookies.